Công trình Văn phòng giao dịch Bất động sản – Văn phòng cho thuê & Coffee

    Năm: 2021

    Chủ trì: KTS. Trần Nhật Linh

    Diện tích: 300 m2

    Quy mô: 3 tầng

    Địa điểm: TT. Diên Sanh, H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

——————————-

Nhóm thực hiện: KTS. Trần Nhật Linh, KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn, KTS. Bùi Công Khoa

Share
Bạn cần tư vấn?