Công trình : ECO Hotel
Địa điểm xây dựng : Thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị
Chủ đầu tư : bà Hoàng Thị Thanh
Quy mô : 5 tầng – 900m2
Hải Lăng, Quảng Trị
2019