Nhà ở cấp 4 – Mr. Ninh’s House

    Năm: 2020

    Chủ trì: KTS. Trần Nhật Linh

    Diện tích: 150 m2

    Quy mô: Cấp 4

    Địa điểm: TT. Diên Sanh, H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

——————————-

Nhóm thực hiện: KTS. Trần Nhật Linh, KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn, KTS. Bùi Công Khoa

Share
Bạn cần tư vấn?