Năm: 2022

    Chủ trì: KTS. Trần Nhật Linh

    Diện tích: 240 m2

    Quy mô: 2 tầng

    Thi công: Lifehouse

    Địa điểm: TT. Diên Sanh, H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

——————————-

Nhóm thực hiện: KTS. Trần Nhật Linh, KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Share
Bạn cần tư vấn?